Reptil och Terrariemässa i Rødovrehallen - Maj.   

   Köpenhamn, Danmark   

Lördag d. 4. maj 2019. Kl. 10.00 - 16.00.

Adressen är: Rødovre Parkvej, 2610 Rødovre DK

 

 

Skäggagam, Pogona vitticeps. 

 Ändamålet med Reptil och Terrariemässan i Rödovrehallen är att anordna en stor begivenhet, där alla med ett interesse inom terrariehobbyn kan mötas en gång om året.

 

Djuraffärer kan representera sina företag med ett brett utbud av varor och föreningar kan värva medlemmar samt ge råd till intresserade med den kunskap och de resurser de ligger inne med.

 

 Folk kan handla eller nöja sig med att titta, och få en större inblick i dessa intressanta djur och deras skötsel.

 

 

Detta kan du se, ställa ut, sälja eller köpa.

   

Djurgrupper:

Exsempel på djur i dessa grupper:

Kräldjur:

Land- och sumpsköldpaddor. Omar, geckos, kameleonter, leguaner, skinkar, agamer, varaner och andra ödlor.

Paddor:

Paddor, salamandrar. Pilgiftsgrodor, lövgrodor, och andra grodor.

Leddjur:

Bönsyrsor, vandrande pinnar, skalbaggar, foderdjur samt andra insekter.  Fågelspindlar, tusenfotingar, kräftdjur samt andra leddjur.

Däggdjur:

Möss, råttor och andra gnagare.

Andra djur:

Sniglar och exotiska pälsdjur.

Flag Counter