Love og Regler for deltagere på Reptilmessen.

*  Der må ikke nydes spiritus eller tobak i hallen.

*  Skade på bygning og inventar skal erstattes.

*  Ved behov for elektricitet medbringes selv forlængerledninger.

 *  Det er ikke tilladt at medbringe dyr, der ifølge dansk lovgivning er forbudt at sælge/holde.

*  Der er udstillers/sælgers eget ansvar at have kendskab til samt at overholde gældende love og regler vedrørende de dyr, planter og tilbehør der medbringes på messen.

*  Der må ikke udstilles/sælges dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washington-konventionen/Cites) uden at der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Dette betyder at der for alle bilag A dyr, der fremvises eller sælges på messen, skal foreligge et gyldigt CITES-certifikat. Er du i tvivl om hvilke dyr der kræver et certifikat er du velkommen til at ringe til CITES kontoret på telefon 72 54 24 23, alle hverdage mellem 9-12.

Blanket til ansøgning om Cites A certifikat: Certifikatansøgningsblanket (pdf).

*  Der må ikke ske nogen form for salg til børn under 16 år.

*  Enhver der har en stand på denne messe har selv det fulde ansvar for de dyr der bliver udstillet/solgt på standen uanset ejerforholdet. De dyr der ikke længere er tilknyttet stande (dvs. er blevet solgt/overdraget) har ejeren  det fulde ansvar for.

*  Dyrene bør så vidt muligt ikke tages ud og håndteres. Hvis dette finder sted er det på udstillers/sælgers eget ansvar.

  *   Ved salg eller overdragelse af dyr skal der medfølge en vejledning i dyrenes rette pleje og opbevaring.

*  REKLAME: Der må KUN reklameres fra egen stand (altså ikke omdeles eller hænges noget op, uden forudgående aftale med arrangøren).

 *  Det er IKKE tilladt at reklamerer for andre danske messer. Heller ikke fra egen stand.

 

Love og Regler om dyrenes opbevaring under messen.

*  Dyrene skal være i flugtsikre terrarier eller  bokse.

*  For dyr der medbringes på Reptilmessen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand- og foderkrav skal opfyldes.  

                1) Vand- og sumplevende krybdyr skal have adgang til vand af passende temperatur

                2) Alle krybdyr skal kunne termoregulere. Bure, kasser, bokse og lignende skal derfor være indrettet med et varmt og køligt område ( varmepære, bundvarme etc).

                3) Bure, kasser og bokse skal være så store, at krybdyrene frit kan bevæge sig mellem de to temperaturområder. Generelt må krybdyret/dyrene ikke fylde mere end 1/3 af beholderens bundareal.

                4) Pattedyr skal have adgang til frisk drikkevand.

*  For terrarier/akvarier/bure til dyr på Reptilmessen gælder:

       at de overholder en rimelig hygiejnisk standard.

   at de ikke overfyldes (Generelt må krybdyret/dyrene ikke fylde mere end 1/3 af beholderens bundareal).

   at der ikke findes skarpe eller spidse genstande indvendigt, tape eller anden indretning som dyrene kan skade sig på.

   at størrelsen og indretningen er passende til dyrene og deres adfærdsmæssige krav.

          Passende indretning betyder at:

               At dyrene kan stå/ligge i naturlig stilling.

          Arter der har behov for bademuligheder skal have en flad skål, bassin e.l. med vand.      

          Gravende arter skal have passende gravemuligheder.

          Klatrende arter skal have mulighed for at klatre.

          Sky arter skal have mulighed for at søge camouflage eller delvist skjul.

          Paddelarver og neotene salamandre (= voksne larver) skal have enten lufttilførsel via  

           luftsten, cirkulering  af vand eller hyppigt vandskift.

 

Overtrædelse af reglerne, vil medføre bortvisning.