Bordbeställning till Reptil og Terrariemässa i Rødovrehallen   

   Lördag d. 6. okt. 2018.   


*= innebär obligatoriska fält
                    

Företag:

Hemsida:

 Namn*:

Adress*:

Post nr*:

Stad*:

E-post*:

Tlf. nr*:

Mobil nr:

 

Jag har läst och acceptera lage och regler * sæt X

klik for at se reglerne

Salubord, meter *

x Sv kr =

Sv kr

Jag behöver ström

+ Sv kr =

Sv kr

Antal personer på stånden, (1/m.men max. 5) *

Ekstra personer

x Sv kr =

Sv kr

I alt

 

 

Sv kr

 

                

                 Tar med* (ödlo, spindlar, padder, foderdjur, terrarier o.s.v.):

                


              Kommentar: